Moderaterna saknar heder!

Insändare 11 januari 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Socialdemokraterna vill avskaffa kärnkraften. Det har de all heder av. Kärnkraften är livsfarlig! Nu är kärnkraften uppe för diskussion i EU. Sveriges energiminister har gjort sitt jobb och informerat sig om vad EU-nämnden tycker i frågan och fört fram deras synpunkter till EU. För detta har nu Moderaterna anmält honom till KU! Anledning? Han har inte varit tillräckligt passionerad! Jag kan berätta varför. Han är helt enkelt inte passionerad. Hur skulle han kunna vara det, när han sakligt och politiskt står för en annan hållning än Moderaterna och högerblocket. 

I den ekonomiska zonen mellan Sverige, Danmark och Tyskland ligger Kriegers flak. På den danska sidan av Kriegers flak stod en park med 72 verk (motsvarar årsförbrukningen för ungefär 600 000 danska hushåll) klar sommaren 2021 och den är därmed Danmarks största havsbaserade vindkraftspark. På den tyska sidan står vindkraftsparken Baltic II med 80 vindkraftverk sedan 2015. Sverige? Ännu inga, men det finns planer för 128 verk. När detta speglades i ett tv-program betedde sig den medverkande moderate politikern som ett barn. Han nästan hoppade av harm och utbrast: "Jag vill inte ha någon vindkraft, jag vill ha kärnkraft!"

Vi har producerat kärnkraftsel under en (alltför) lång tid. Avfallet måste få ett slutförvar. Det rör sig inte om småpotatis; det handlar i dagsläget om 12 000 ton, som ska förvaras säkert under 100 000 år. Såvitt känt har ännu inte ett gram slutförvarats, trots alla år man haft på sig att hitta en lösning. Ju mindre avfall vi producerar, desto bättre. 

Tyskland stänger nu tre av sina kvarvarande sex reaktorer. Omställningen från kärnkraft till förnyelsebar energi startade efter kärnkraftskatastrofen i Fukushima. Processen har letts av det konservativa CDU med Angela Merkel i spetsen. Processen fortsätter också efter regeringsskiftet i Tyskland. Men de svenska Moderaterna är inte konservativa, de är reaktionära, och förfäktar en utbyggnad av den livsfarliga kärnkraften. För barnens, barnbarnens och de därpå följande 3000 generationerna måste vi se till att de misslyckas!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa