Minska jordens befolkning med tvåbarnsnorm

Insändare 6 september 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För ett par veckor sedan kunde man i tidningarna läsa att det i Italien föds 1,26 barn per kvinna. Bra eller dåligt? Dåliga nyheter enligt de gråterskor som kallas demografer; Oj, oj, oj, hur ska vi då klara av att ta hand om de äldre generationerna? Alltför få barn gör det omöjligt att sörja för vården av våra äldre.

Så har de hållit på i decennier! Men deras ojande är helt irrelevant. 1,26 barn per kvinna gör att befolkningen minskar. Och det är exakt vad som krävs! För vi är redan för många människor på jorden. Demograferna verka inte fatta enkla matematiska samband. En 2 %-ig tillväxt per år innebär en fördubbling på 35 år, en fyrdubbling på 70 år och en åttadubbling på 105 år, och så vidare. Hur länge kan detta fortgå, innan vi helt har sågat av den gren vi sitter på? 

Den kloke Hans Rosling förutskickade att befolkningsökningen skulle plana ut kring en befolkning på drygt elva miljarder runt år 2050, när levnadsstandarden ökat, så att kvinnor inte längre behöver föda barn för att få en trygg ålderdom. Han fick kritik för att han nog underskattat klimatfrågan. Jag tror att om han återvände till jorden, skulle han ge kritikerna rätt, när han fick uppleva hur vi dag kämpar med krig, pandemier, jättebränder över stora delar av världen, avsmältning av isar, översvämningar, överexploatering av naturresurser, förstörelse av sötvattenkällor osv.

Vi måste minska befolkningen och samtidigt hitta lösningar på hur vi ska ta hand om våra äldre trots befolkningsminskning. Ty varje tillkommande barn i västvärlden är ett stort klimathot. Den som avstår en tur och returresa till New York minskar sina utsläpp med 1,6 ton och den som låter bli att skaffa bil sparar 2,4 ton. Detta ska jämföras med att avstå från att skaffa ett (eller ett till) barn. Där sparar man hela 58,6 ton per år, menar forskarna (källa Hanne Kjöller, DN)

Så jämfört med en billös ettbarnsfamilj som är vegetarianer kan en barnlös fläska på med bil, biff och ändå ha ”poäng” så det räcker mer än väl för att månadspendla till Thailand, skriver Kjöller. 

Ska man inte få skaffa barn längre?! Givetvis ska man kunna skaffa barn, men om var och en ser till att vara upphov till högst två barn, så skulle det innebära att befolkningen minskar. För någon nöjer sig med ett barn, andra kan inte få, alternativt vill inte ha, barn. Så om en tvåbarnsnorm per person lanseras och vinner gehör, skulle jordens befolkning minska. 

Ämnen du kan följa