Måste framgå vem som leder gudstjänsten

Står Västra Vingåkers-Österåkers pastorat nu för en liknande policy?

Står Västra Vingåkers-Österåkers pastorat nu för en liknande policy?

Foto: Sophie Eriksson

Insändare2024-07-09 10:02
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På somrarna brukar undertecknad åka runt på gudstjänster och musikevenemang i våra kyrkor. Det är då bra att veta vilken präst som leder en gudstjänst. Dels tycker jag det är intressant att lyssna på olika predikanter, dels har jag med åren också fått några favoriter.

Varje fredag annonserar Västra Vingåkers-Österåkers pastorat sina predikoturer i Katrineholms-Kuriren. Sedan några veckor tillbaka har man slutat sätta ut vilken präst eller diakon som tjänstgör. Jag undrar om detta beror på tillfälligheter – till exempel semestervikarier – eller om det är en medveten policy?

När jag för 20–30 år sedan var aktiv som politiker och kyrkvärd i Nävertorp hade vi en kyrkoherde som drev igenom en liknande policy. Det tog dock ett år innan han fick sin vilja igenom för kyrkorådet. Församlingen hade då också fått en kvinnlig präst. De församlingsbor som inte accepterade ordningen med kvinnliga präster (vilket jag alltid gjort) trodde att detta var särskilt riktat mot dem.

För denne kyrkoherde var prästen enbart en funktion. En präst kunde således ersättas av vilken annan präst som helst – bara denne var tillräckligt renlärig. Detta fick bland annat till följd att samtliga tre präster i Nävertorp hade samma telefonnummer. I församlingen fanns personer som inte mådde bra och gärna ville tala med någon de fått förtroende för. Men i stället kunde en helt annan person svara – någon de kanske inte ville visa hur de mådde.

Står Västra Vingåkers-Österåkers pastorat nu för en liknande policy eller kommer man att åter börja publicera namnen på tjänstgörande präster?

Ingemar Andersson
F.d. kyrkopolitiker (C)