Många besöksmål i Sörmland ligger längs busslinjerna

Insändare 9 augusti 2022 07:36
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "STF: Sörmlandstrafiken har glömt turisterna" 23 juli.

Region Sörmland delar STF:s uppfattning om att en attraktiv kollektivtrafik utgör ett viktigt verktyg i omställning till ett klimatsmart samhälle. Det har gjorts och görs fortlöpande satsningar på att göra kollektivtrafiken i länet ännu bättre.

Den mest attraktiva kollektivtrafiken kommer även framöver att erbjudas i stråk med ett stort vardagsresande, helt enligt kollektivtrafiklagen. De allra flesta besöksmål i Sörmland ligger faktiskt längs dessa stråk och har därmed en god tillgänglighet för kollektivtrafikresenärer, det gäller exempelvis Eskilstuna, Nyköping, Trosa och Mariefred. Detta gör att vi erbjuder goda möjligheter för besökare att upptäcka olika delar av Sörmland genom att resa med vår kollektivtrafik. Vi fortsätter också att uppdatera och utveckla biljettsystem, produktsortiment och betalmöjligheter för att göra det ännu smidigare att resa med oss även för resenärer som är på tillfälligt besök. 

Hur som helst behöver dock alltid ett visst befolkningsunderlag finnas för att kollektivtrafiken ska göra samhällsnytta och vara ett klimatsmart alternativ. Det är därmed inte realistiskt att ha en kollektivtrafik till och från samtliga smultronställen och boenden som finns runtom i Sörmland. Här ser vi att ett samarbete mellan exempelvis besöksnäringen och taxinäringen kan erbjuda mycket mer effektiva lösningar. Vi strävar alltid efter dialog och samarbete och välkomnar STF att ta kontakt med oss om de har konkreta förbättringsförslag för kollektivtrafiken i regionen.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa