Löften om Lasstorp finns inte på pränt

Insändare 7 juli 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har i en insändare hävdat att många (de flesta? alla?) beslut i realiteten fattas av det socialdemokratiska kommunalrådet. Alls icke, svarar Christer Sundqvist (M). Och så berättar han att besluten ”föregås av en beredning bestående av tjänstepersoner och majoriteten, representerade av mig (M) och Göran (S). Under beredningen tas hänsyn till allas åsikter, för- och nackdelar vägs mot varandra och därefter skrivs ett förslag till beslut fram.

Så svaret på första frågetecknet är, jo jag inte bara tror, jag vet att jag är med och fattar beslut.”

Jag fattar också att Sundqvist är med och fattar beslut. Och när det handlar om övergripande och långsiktiga beslut, krävs en ordentlig beredning och en bra förankring i de egna M- och S-leden.

Men bland de hundratals beslut som fattas, borde det finns ett antal där partilinjen inte betyder allt, där ledamöterna kan rösta fritt. Det vore intressant att veta hur många gånger detta inträffat, och det vore också spännande att få veta hur många gånger Sundqvist röstat olika jämfört med Dahlström. Berätta gärna för mig och för Kurirens läsare.

”Frågan om hur jag röstade, Lundin det är självklart! För vårt förslag, en långsiktig hållbar lösning av översvämningsproblemet, möjlighet till utökande av kolonilotter och lösning av sanitetsbehovet, allt annat vore populistiskt.”

Utmärkta förslag, om Sundqvist menar att de ska genomföras på befintlig plats. För det menar vi. Mitt bekymmer är att dessa löften inte återfinns i protokollet från kommunstyrelsen. Var och när har detta beslutats, Sundqvist?

Ämnen du kan följa