Låt oss slippa skämmas!

Insändare 7 januari 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns en psykologisk mekanism som då och då spelar spratt för oss alla. När vi lagt ner tid och kraft på att utforma något så att vi blir är nöjda, vill vi självfallet att också andra ska gilla det. Om vi då möts av kritik, så blir vi ledsna eller arga och börjar försvara vår plan. Det utlöser allt som oftast en motreaktion från kritikerna, och så trissas det hela upp. Men om vi kan behålla sakligheten, så kan vi i bästa fall inse att kritiken kan ha fog för sig. 

År 2014 lanserades tanken på ett landmärke på torget. ”Klädd till fest” hette det storstilade projektet. Lyckligtvis visade det sig bli för dyrt. Här hade politikerna en gyllene chans att skrota idén för gott. Så icke. För nu har den återvänt i form av en billigare variant av guldhuset. Där ska inrymmas bostäder, restaurang- och kaféverksamhet. 

Jag är bergfast övertygad om att planerarna hade missat de konflikter med busstrafik och varuleveranser som husbygget skulle medföra. Efter påpekanden från mig har man insett sitt misstag. Så här skrev jag förra året: 

”Längs Fabriksgatan ska det byggas parkering i bottenplanet för de 40 lägenheterna. När bilarna körs in och ut ur huset, måste de trängas med bussarna som står utanför.  De affärslokaler som är tänkta att finnas i huset måste ha ett flöde av varor, in och ut. Hur ska lastning och lossning ske? "

Kommunen svarar med att ”Kommunen planerar att bygga om resecentrum inom en nära framtid”. Är det inte olagligt att dra på skattebetalarna kostnader, som uppstått som en direkt konsekvens av förslaget, och inte lägga fram några beräkningar för detta? 

Men det här är mer än ett hus! ”Vi ska bygga framtid och samhällsutveckling”, sade Göran Dahlström. Och ”byggnaden ska vara palatsliknande ,… med inspiration från Rom, med väldiga taköverhäng”, säger Rune Tegelstaden. 

Och nu får ni ursäkta mig, politiker och läsare. Det här är så löjligt att det inte går att låta bli att raljera med förslaget. För nu riskerar politikerna att göra sig själva till åtlöje inför hela Sverige. Rom ligger långt från ett torg i vår stad! Hoppet står nu till att vi fått nya ledarskap både i politiken och bland tjänstemännen. Ta er chans nu! Rädda er själva och era föregångare genom att begrava projektet. Om inte? Tja, Katrineholm har ju blivit utskrattat tidigare. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa