Låt guldet bli till sand!

Insändare 21 januari 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunen har skrivit fram en granskningshandling gällande omgestaltningen av torget. Jag har sällan stött på en sådan blandning av motsägelser, truismer, halvsanningar, överdrifter, drömmerier, slappa formuleringar och ologiska slutsatser. Torget har upplevts som alltför stort och ödsligt. Formen har blivit alltför avlång. Kommunen tog sig an uppgiften genom att göra något annat! Nämligen att upprepa mantrat att centrum ska förtätas. 

Men det är redan gjort ett antal gånger. I det här sammanhanget har det lett till att det problem som skulle lösas har förvärrats, genom byggandet av ett stort hus på norra sidan av torget. Det gör inte torget mer kvadratiskt, utan tvärtom ännu mer långsmalt. Det har dessutom medfört kollisioner med kollektivtrafikens intressen. Yrvaket har man konstaterat att resecentrum måste flyttas! 

En storhetsvansinnig tanke är att huset skulle göras till ett landmärke, med guldskimrande tegel. ”Byggnaden ska vara palatsliknande , … med inspiration från Rom, med väldiga taköverhäng”, säger den tilltänkte entreprenören Rune Tegelstaden. Politikerna riskerar att göra sig själva till åtlöje inför hela Sverige. 

Man skulle i stället kunna tänka så här: ett alltför långsmalt torg måste man minska ner från kortsidorna. Uppför en scen på torgets östra sida, riv den befintliga arkaden och uppför i stället 2–3 enklare arkadkonstruktioner i nord–sydlig riktning. De kan vara lite sidoförskjutna i förhållande till varandra. Där kan man erbjuda plats för olika kommersiella verksamheter, som dessutom erbjuder väderskydd.

Man skulle kunna skapa Sveriges häftigaste uteplats på torget för både barn och vuxna. Uteplatsen ska ge möjligheter till lek och samvaro – loftgångar, tunnlar, rutschkanor, klätterväggar och självklart ska där finnas vattenarrangemang av olika slag samt motions/träningsplats med träningsredskap för vuxna.

Det centrala är att ett aktivt torgliv förutsätter möjligheten att utöva aktiviteter på platsen. Annars blir det inget. Guldhuset ger inget bidrag till torgets (eller kommunens) utveckling. För Robert i Utvandrarserien blev guldet till sand. Vi hoppas i all ödmjukhet att också guldhuset blir till sand!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa