Kuriren riskerar att framstå som en översittare

Insändarskribenten är kritisk till Katrineholms-Kurirens granskning av arbetssituationen i Vingåkers kommun. Chefredaktör Ida Lithell svarar direkt.

Insändarskribenten är kritisk till Katrineholms-Kurirens granskning av arbetssituationen i Vingåkers kommun. Chefredaktör Ida Lithell svarar direkt.

Foto: Faksimil

Insändare2023-06-09 10:02
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När man är stark måste man vara snäll. När man har makt måste man lyssna.

Det gäller i högsta grad för en kommunchef och i synnerhet för svenska journalister. Att hänga ut en person, arrangera en förgörelseprocess utan att lyssna på andra sidan är rätt oetiskt och faktiskt också en härskarteknik, något som inte borde höra hemma i ett demokratiskt land som Sverige.

Min fråga blir, sysslar Katrineholms-Kuriren med tystnadskultur? Självklart inte. För en funktion, en chef, en person med makt kommer så länge den gör det den ska (med andra ord fatta tuffa beslut, ta svåra samtal eller välja att bara höra ena sidan av en historia för att skapa intresse) riskera att uppfattas som en översittare, någon som inte lyssnar och använder sig av tekniker som är omoraliska.

Att min förra chef Ralf Hedin hängs ut som ett monster är inte konstigt när Katrineholms-Kuriren väljer att vinkla det så. Tidningen hade också kunnat valt att skriva ett reportage med en helt annan vinkling. Utan sensation. Det har ni mitt ord på. 

Det som är lustigt, för att det är så ”olustigt”, är att för ett år sedan sa jag upp mig från Vingåkers kommun. Det är ingen som egentligen vet varför. Det är heller inte någon som har frågat. 

Under mina 13 år i Vingåkers kommun har jag känt av en öppenhet, en glädje och en organisationskultur som gått från stuprör till en större ödmjukhet inför andras arbete och betydelse. Varje dag använder jag, i min nya funktion, Vingåkers kommun som ett gott exempel.

Jag tror att Ralf kommer klara detta med det stöd han får. Frågan är dock, hur påverkas ett litet samhälle som Vingåker? 

Att sprida en ensidig bild om något så centralt som en kommun påverkar inte bara de närmast sörjande utan sprids som löpeld genom varje mun. Förvrids och förvrängs till den grad att en äldre person i min närhet, utan Katrineholm-Kuriren, ringer och frågar vad är det för monster styr på Vingåkers kommun?

Och det är inte sant.

Katrineholms-Kuriren: När man är stark måste man vara snäll. När man har makt måste man lyssna.

Elin Pettersson, Vingåkersbo i hjärtat

Svar direkt:

Hej Elin! Vittnenas kritik har inte fått stå oemotsagd. Kommunchef Ralf Hedin har fått ta del av samtliga vittnesmål och haft möjlighet att ge sin version. Ett inspel som ditt bidrar också till en nyanserad bild. 

Som tidning aktar man sig oftast för att publicera anonyma uppgifter. Det handlar om trovärdighet. Det ideala är när en människa av kött och blod, med namn och bild, kan berätta eller bekräfta.

Att 18 anonyma personer ger en samstämmig bild av situationen i Vingåkers kommunhus visar dock hur angeläget fallet är. Här är antalet kritiska röster avgörande för publicering och kritikens dignitet central i vår nyhetsvärdering. När så många vittnesbilder når tidningen samtidigt är det vår uppgift att agera, precis det som en levande demokrati möjliggör. Medier ska vara oberoende och fria. Det du kallar förgörelseprocess kallar jag i detta fall för granskande journalistik av våra skattemedel. 

Tack för din insändare! 

Katrineholms-Kuriren måndag den 5 juni.
Katrineholms-Kuriren måndag den 5 juni.