Kör du med fake news Robert Skoglund (S)?

Charlotte Prennfors (M) är kritisk till att Robert Skoglund (S), som hon uttrycker det, går ut med sina farhågor istället för fakta.

Charlotte Prennfors (M) är kritisk till att Robert Skoglund (S), som hon uttrycker det, går ut med sina farhågor istället för fakta.

Foto: Arkivbilder

Insändare2024-03-27 10:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att skapa oro och hänga ut tjänstepersoner skapar inte förtroende. Skäll på oss istället, speciellt när du hänvisar till politiken. Skoglund har tagit del av all fakta kring avtalet i Acticfrågan, men väljer att gå ut med sina farhågor istället för fakta. 

Skoglund lyfter själv att det finns flera gym i Vingåker, det är korrekt och det avtal som nu löpt ut snedvrider konkurrensen och missgynnar andra aktörer i samma bransch. Skoglund har även löpande över tid tagit del av de avtal som skrivits och de kostnader det medfört för kommunen.

Här kommer en del fakta Skoglund har full insyn i. Vår kultur- och fritidschef har agerat helt korrekt och enligt de direktiv om översyn vi inom den politiska ledningen fastställt. Avtalet var också ofördelaktigt för kommunen och därmed för Vingåkers invånare. I avtalet som skrevs mellan Actic och kommunen 2019 avslutas skrivningen med ”Avtalet gäller under perioden 2019-04-01-2024-03-31. Ingen uppsägning krävs avtalet avslutas 2024-03-31” . Här har ändå vår förvaltningschef enligt god sed varit i kontaktat med Actic Sverige AB och haft en dialog, Actic har också fått ett trevligt och korrekt brev till sig där kommunen tackar för den tiden avtalet löpt.

Sen blandas äpplen och päron av Skoglund. 2008 då det inte fanns några gym i Vingåker beslutade politiken (S-styre) att skriva ett avtal med Nautilus som en friskvårdssatsning för kommunanställda. Det avtalet löpte mellan 2008–2015. Kommunen förband sig att köpa 275 årskort/år. Priset per årskort var 1415 kronor/kort exkl. moms och indexuppräkning varje år. (kostnad 2008 var ca 486.000 kronor inkl. moms) Denna satsning var en ren friskvårdssatsning.

I det avtal som tecknades 2019 med Actic var dock inte ett friskvårdvårdsavtal till kommunanställda. I ett protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 2019 där dåvarande upplevelsechef meddelade under ett informationsärende att han tecknat ett avtal med Actic, och informationen läggs till handlingarna. Alltså en tjänstepersons beslut, inte ett politiskt beslut.

Skoglund vet också att en stor renovering av badhuset kommer ske i en nära framtid. Vilka verksamheter som vi ska ha i vårt badhus är en förvaltningsfråga. Att det kan skrivas nya avtal är helt korrekt, men avtalen ska vara juridiskt korrekta och kostnadseffektiva.

Vi har en underbar personalgrupp på badhuset som alltid har kunden i fokus. Låt oss vila i kritiken och se hur den nya utformningen blir.