Kommundirektören: Kommunen har inte gjort fel

Insändare 16 juni 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I maj förra året anmälde företrädare för Sörmlands Media Katrineholms kommun till Justitieombudsmannen för hur uppgifter om corona-smittade brukare hanterades vid pandemin. Idag kom svaret på Justitieombudsmannens granskning. Där framgår att Katrineholms kommun har agerat korrekt i ärendet.

Sörmlands Media hävdade att Katrineholms kommun samarbetat med andra kommuner och regionen för att inte lämna ut uppgifter. Vi hävdar att vi aldrig deltagit i någon samordning, vilket också JO:s granskning nu ger stöd för. Inte heller har Katrineholms kommun samarbetat med någon för att förhindra insyn, granskning eller transparens.

Vi har från Katrineholms kommuns sida haft ett enda tydligt fokus, att skydda våra äldre och funktionshindrade brukares rätt till integritet. Deras rätt att få vara sjuka utan att riskera att identifieras. 

JO:s granskning och beslut visar att vi gjorde rätt. 

Det fria ordet och offentlighetsprincipen är en viktig del av demokratin. Därmed bär också publicister och journalister ett stort ansvar i sin yrkesutövning. Det som påståtts om Katrineholms kommun i media, att vi förhindrat insyn och inte kan offentlighetslagstiftningen visade sig vara fel. 

Tvärtom, vi välkomnar medias granskningar av hur vi sköter vårt viktiga arbete i välfärden. Detta samtidigt som vi värnar de medborgare vi har anförtrotts omsorgen om; på äldreboenden, i skolor, inom socialtjänsten och andra kommunala verksamheter.

Vi har som kommunorganisation upplevt en extremt ansträngande period och än är den inte över. Så här ett och ett halvt år in i pandemin kan vi med stolthet se på det fantastiska arbete som våra medarbetare i Katrineholms kommun åstadkommit i omsorgen om medborgarna.

Det fyller mig med stolthet.

Sari Eriksson, kommundirektör 

Svar direkt

Nej Katrineholm, JO friskriver inte er från ansvar. 

JO konstaterar att en samordning skett mellan ledande personer i Sörmlands kommuner och regionen och att syftet varit att undanhålla allmänheten uppgifter som smittspridning i äldreomsorgen. JO kritiserar myndigheternas bristande respekt för offentlighetsprincipen och hållningen mot media. Och påtalar riskerna för trovärdigheten. 

Kammarrätten har redan konstaterat att Katrineholm kommun gjorde fel när de nekade tidningarna uppgifter om antal smittade i äldreomsorgen. Även den gången gick kommunen ut efteråt på sin hemsida och påstod att kammarrätten gett dem rätt och att tidningen hade fel.

Det finns absolut inget som friskriver Katrineholm från ansvar i JO:s beslut. JO kritiserar istället hanteringen hos myndigheterna i Sörmland överlag.

Katrineholm har definitivt varit inblandad i de möten där man diskuterat hur uppgifter om smittan ska undanhållas media och allmänhet. Den 8 april, dagen innan Katrineholm meddelar sitt avslagsbeslut och övriga kommuner får vår begäran, diskuteras uppgifterna om smittan på ett möte mellan alla kommundirektörer och regiondirektören. Det mötet är Sari Eriksson med på. I mötesanteckningarna framgår det att man enats om att de borde sekretessbeläggas. Precis de avslagskäl Katrineholm sedan anger klockan 9 på morgonen dagen efter. Och i mailen mellan direktörerna den 9 april framgår också att just begäran till Katrineholms kommun varit föremål för diskussion.

Sari Eriksson, ett sätt att hantera den här soppan är att göra som JO anser att ni borde gjort. Ni borde resonerat hur allmänheten har uppfattat det hela och om det skadat förtroendet. Den här debattartikeln från Katrineholms kommun gör ingenting bättre. Tvärtom.

Eva Burman, chefredaktör och ansvarig utgivare

Läs mer!

Nu ökar covid-smittan – och fler virus är på väg mot Sörmland: "Undvik folksamlingar" • Så ska du tänka inför julhandeln

Nu ökar covid-smittan – och fler virus är på väg mot Sörmland: "Undvik folksamlingar" • Så ska du tänka inför julhandeln

Insändare: Vad är en röst på Vård för pengarna värd?

Vad är en röst på Vård för pengarna värd?
Visa fler
Ämnen du kan följa