Katrineholm kan bli en skolstad igen

Bästa skolan, vården och omsorgen, det vill de sex insändarskribenterna från KD att Katrineholm ska ha som målsättning.

Katrineholm kan, med satsningar, bli känd som en skolstad igen, skriver insändarskribenterna.

Katrineholm kan, med satsningar, bli känd som en skolstad igen, skriver insändarskribenterna.

Foto: Alice Staaf

Insändare2023-11-30 05:59
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under budgetdebatten från den 20/11-23 radade vi Kristdemokrater upp ett batteri av möjliga lösningar för ett bättre Katrineholm. Vi inser att tiderna just nu är pressade. Att se framåt och som sångförfattaren Tomas Stenström sjunger: "Andas in andas ut, det blir bättre till slut", är ett tips gott nog som andra. Vi måste ha mål och mod att förändra. KD:s mål är att Katrineholm ska bli Sveriges bästa kommun att växa upp i. Vi måste återta tron på en skolstad för våra barn, ungdomar och vuxna.

Vi vill se en satsning av utbildningsprogram inom vård- och omsorgscollege och inom fordon- och transportprogrammet. Det saknas utbildade undersköterskor och sjuksköterskor. Inom transportsektorn saknas förare och mekaniker. Det finns också ett stort intresse för ett idrottsprogram på gymnasiet.

På ett mer övergripande område så ser vi gärna en utredning av ett treterminerssystem i skolan. Idag har vi två terminer. 

Målet om en växande kommun för att vi har den bästa skolan, vården och omsorgen borde vara av högsta prioritet i budget och i mål och visionsarbetet! Att utmana i kvalitet och resultat inom välfärden verkar vara bortglömt i stora delar av Sverige. Det är ofta en klapp på axeln när kommunerna når ett plusresultat i sina budgetar. 

Vad kommer först? Välfärd i topp eller nya medborgare? Vi måste ha 100% fokus på uppdraget skola, vård och omsorg. Det glöms bort ibland.