Inrätta könsneutrala omklädningsrum på skolorna

Insändare 5 maj 2021 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Just nu är det vanligt att det bara finns omklädningsrum till tjejer och killar på våra skolor i Katrineholm. Men det finns många som inte identifierar sig som det. 

Därför behövs det en alternativ för ickebinära så att de inte ska behöva gå in i de andra omklädningsrummen. Ickebinär är ett paraplybegrepp för könsidentiteter mellan eller bortom kvinna-man-uppdelningen. 

Utan könsneutrala omklädningsrum kan ickebinära (och transpersoner) känna sig ovälkomna och att de får sina identiteter förnekade, eftersom de inte identifierar sig som tjej eller kille. Genom att inrätta omklädningsrum utan könsstämpel skulle ickebinära (och transpersoner) känna sig välkomnade och att deras identiteter är accepterade. En del ickebinära väljer att byta om med det kön de tolkas som av andra, för andra är inte detta möjligt, bland annat på grund av könsdysfori eller för att de blir ifrågasatta av sin omgivning. 

Behovet av könsneutrala och tillgängliga omklädningsrum handlar delvis om att undvika trakasserier och negativ särbehandling, men även om människors rätt till integritet, att få vara sig själv och minimera könsdysfori. 

Eftersom ickebinära inte känner sig välkomna och bekväma att byta om i omklädningsrum som bara finns för de som identifierar sig som tjej eller kille, kan det göra att de inte är med på idrotten. Om de inte är med på idrotten så förlorar de både undervisning och gemenskap med sina kompisar. Om skolorna inrättar omklädningsrum utan könsstämpel skapas acceptans och utrymme även för dem som inte identifierar sig som tjej eller kille. 

Det är svårt att hitta motargument till att inrätta könsneutrala omklädningsrum, det talar för att det är rätt att göra det. Så det jag vill med den här texten är att ni som bestämmer över sådant ger de som identifierar sig som ickebinära det de har rätt till. 

Ämnen du kan följa