Huset som blev ett palats

Insändare 3 juni 2021 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Gnesta, Flen, Vingåker, Norrköping, Linköping, Örebro. Och Katrineholm!

Alla dessa – och många fler – tätorter har resecentra alldeles intill järnvägen, för att möjliggöra byte mellan tåg och buss så enkelt och smidigt som möjligt. Katrineholm är ovanligt lyckat. Några få meter mellan de olika perrongerna. Men nu ska det förstöras!

Varför? Jo, Göran Dahlström har gett sig den på att det ska byggas ett hus längs norra delen av torget. Hus och hus! Enligt entreprenören ska det bli ”en palatsliknande byggnad i modern tappning, med inspiration från Rom, med väldiga taköverhäng”. ”Vi ska bygga framtid och samhällsutveckling”, säger Göran Dahlström. Man tackar. Blir det också en kopia på Fontana di Trevi? 

Byggnaden ska lösa problemet med att torget upplevs alltför stort, som en stenöken. Men problemet är att torget är för långsmalt, och en byggnad på en av långsidorna gör det ännu mer långsmalt. Ska man göra något åt den känslan måste man istället bygga från kortsidorna. En stor scen till exempel på den östra sidan, lekutrymmen med mera.

Med den föreslagna placeringen krockar husets tänkta funktioner med busstrafikens. Det berättade jag för 5-6 år sedan. Kompakt tystnad. Tills nu, när man förklarar att då får vi väl flytta resecentrum. Det här manipulativa sättet att ta beslut, är nog det som upprör mest. Man vet att kostnaderna för huset medför stora, ännu oredovisade, följdkostnader, men det håller man tyst om. Men om huset väl kommer till stånd, så ställs vi inför fullbordat faktum:. Resecentrum måste byggas om!

Ämnen du kan följa