Här är svaret om de strulande bussarna

Väglaget och framkomlighetsproblemen har gjort att våra trafikföretag i många fall fått ställa in turer med kort varsel.
Väglaget och framkomlighetsproblemen har gjort att våra trafikföretag i många fall fått ställa in turer med kort varsel.

Insändare 8 februari 2024 11:02
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hej!


Naturligtvis har vi förståelse för den frustration som många resenärer upplevt under den senaste tiden. Väglaget och framkomlighetsproblemen har gjort att våra trafikföretag i många fall fått ställa in turer med kort varsel, i andra fall planera om sträckan så att den inte trafikerar alla hållplatser. Gemensamt är att det alltid har varit framkomligheten och i förlängningen resenärernas säkerhet som har legat till grund för besluten. Ingen vill ställa in turer, men föraren som ska framföra ett fordon fullt av passagerare med ansvar för säkerheten kan inte ta några risker.

Angående informationen hade vi från första dagen med större framkomlighetsproblem en nyhetsartikel på Sörmlandstrafiken.se där vi flera gånger per dag uppdaterade förteckning över planerat inställda linjer samt lista på de linjer som fått en ändrad körväg. Denna artikel har vi uppdaterat så fort vi fått info om trafikföretagens senaste beslut efter genomförd besiktning av väglaget. 

I övrigt, för turer som ställts in med väldigt kort varsel, har vi hänvisat till trafikinformationen i reseplaneraren där alla avvikelser läggs in av trafikföretagen i realtid. Systemet hade en serverrelaterad driftstörning under en av dagarna men utöver det har den uppdaterats kontinuerligt enligt rutin. Om det har missats någon gång så är det på grund av den mänskliga faktorn. Vi tar tacksamt emot kundsynpunkter på detta med så detaljerad information som möjligt så att vi kan utreda det vidare i vår kvalitetsuppföljning.
  

Med vänlig hälsning


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa