Gör om Kvarnenkorsningen

Insändare 2 maj 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag vill poängtera att jag absolut inte är någon expert på stadsplanering. Men jag är läskunnig. Och för att skapa klarhet i bakgrunden till utformningen av den kritiserade Kvarnenkorsningen så har jag studerat vad experter har skrivit i Trafikverkets rapport "Attraktiva stadsrum för alla – Shared Space".

Efter att ha studerat rapporten är det uppenbart att ansvariga stadsplanerare i Katrineholm har fått det här med "Shared Space", helt om bakfoten. Uttrycket "delad yta" ("Shared Space") används vanligen för ytor där flera trafikantgrupper delar samma yta utan att de är åtskilda från varandra. Gående, lastbilar, cyklar, personbilar, bussar, motorcyklar med flera blandas. Men sedan kommer ett viktigt tillägg: "Ytan ska utformas för att vara tilltalande att vistas på eller umgås på till exempel med sittplatser, planteringar, konstverk."

Det är tydligt att enligt definitionen i Trafikverkets rapport så är inte Kvarnenkorsningen att betrakta som en "delad yta" eftersom området inte är utformat för att vistas på eller umgås på. Kvarnenkorsningen har alltid varit och är idag en trafikkorsning. Att överhuvud taget kalla Kvarnenkorsningen för ett "Shared Space-område" är bara nonsens.

Vidare i rapporten kan man läsa om viktiga krav som ställs på områden där flera trafikantgrupper blandas:
* "Många äldre är oroliga för att inte hinna över gatan, att bli påkörd av bilar, mopeder eller cyklar eller att falla. Väl definierade och separerade ytor med korta passager över blandade ytor krävs". I Kvarnenkorsningen saknas sådana ytor.

* "Gåytorna ska vara lätta att hitta och följa och passager över ytor med fordonstrafik bör göras så korta som möjligt." Kvarnenkorsningen uppfyller inte heller det kravet.

* "Var ett fordon förväntas befinna sig och vilka riktningar de färdas måste också vara tydligt". Den tydligheten saknas i Kvarnenkorsningen.

Släpp prestigen och gör om Kvarnenkorsningen, innan en allvarlig olycka inträffar. Och kalla inte platsen för ett Shared Space-område. Det är en trafikkorsning och ingenting annat.


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Ämnen du kan följa