Gatufesten blir av i Nävertorp igen

Folkfesten är tillbaka – i Nävertorp!

Folkfesten är tillbaka – i Nävertorp!

Foto:

Insändare2024-06-10 19:09
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändare "Gatufest men inte för hela kommunen"

Hej! Det stämmer att Lyckliga Gatornas årliga gatufest kommer vara i Nävertorp i år. 

Syftet med Lyckliga Gatornas fester är att skapa delaktighet, engagemang och stolthet i området, främst med fokus på barn och unga. Vi vill skapa möjlighet för möten mellan våra invånare, föreningar och verksamheter för att forma vägar till fortsatt engagemang i området. Nävertorp är ett prioriterat område då vi ser att det finns ett behov där för just sådana möten. Exempelvis genom att föra samman invånarna med föreningar och verksamheter som kan bidra till att fler får en meningsfull fritid.

Utöver gatufesterna anordnar Lyckliga Gatorna lovaktiviteter för barn och unga, både i centralorten och i kransorterna. I sommar kommer vi besöka alla kransorter. Datum och tider uppdateras på katrineholm.se/lyckligagatorna och på våra sociala medier.

Lyckliga Gatorna tar även gärna emot tips från föreningar och verksamheter som vill hjälpa till att erbjuda aktiviteter för barn och unga för att fortsätta skapa en känsla av delaktighet, goda relationer till vuxna och trygga platser att vara på utanför skoltid.

Syrjeva Berber
Verksamhetsledare Lyckliga Gatorna