Funktionshindrad rättslös när kommunen vägrar insats

Insändare 10 augusti 2022 08:11
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När kommunen inte genomför en insats som en funktionshindrad beviljats, därför att hen har rätt till insatsen enligt lag, kan staten tvinga kommunen att betala en avgift till staten. Avgiften är lägre än vad det skulle kostat kommunen att genomföra beslutad insats. Brottsoffret får ingen ersättning och kan inte överklaga den uteblivna insatsen då insatsen är beviljad. Brottsoffret är rättslöst därför att ett verkställighetsbeslut inte går att överklaga enligt högsta förvaltningsrättens dom.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa