Förslag att lägga ner Viadidakt – vad kommer det kosta?

Förslag att lägga ner Viadidakt – vad kommer det kosta?Undrar signaturen "Skattebetalare".

Förslag att lägga ner Viadidakt – vad kommer det kosta?Undrar signaturen "Skattebetalare".

Foto: Henrik Wising

Insändare2022-10-23 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Små kommuner så som Katrineholm och Vingåker borde samarbete mer. Det är svårt att få tag i utbildad personal. Hur ska Katrineholm och Vingåker lyckas med att få tag i personal när det nu finns förslag på att avbryta samarbetet?

Det kommer att innebära att båda kommunerna till exempel ska erbjuda svenska för invandrare på alla nivåer. De ska också ordna praktikplatser, hjälpa individer med att hitta arbetsgivare som anställer samt samarbeta med Arbetsförmedlingen för att hitta lösningar till egen försörjning till alla som får sin försörjning från socialförvaltningen.

Robert Davidsson (C) som har uttryckt att det ska finnas en yrkes- och studievägledare på plats varje dag på Åbrogården, vad har du tänkt att den personen ska göra? Tror du Robert Davidsson att det kommer att finnas underlag för att jobba heltid på Åbrogården i Vingåker som yrkes- och studievägledare?

Jag är medveten om att det är Katrineholm som lagt förslaget om att avbryta samarbetet. Men vet också att Centern i Vingåker haft det som ett vallöfte i valrörelsen.

En viktig fråga för oss skattebetalare, vad kommer allt detta att kosta? Har ni räknat på det?