Förnybar energi är nyckeln till en fossilfri framtid

Marviken på Vikbolandet byggdes för kärnkraftsproduktion, men någon sådan har det aldrig varit på platsen.
Marviken på Vikbolandet byggdes för kärnkraftsproduktion, men någon sådan har det aldrig varit på platsen.

Insändare 30 september 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det framhåller Vattenfalls nya vd Anna Borg som arbetat två decennier i koncernen. Hennes prioritering av energislag: vindkraft, solenergi, vattenkraft, biomassa, kärnkraft, naturgas, avfall, kol.

 Återigen har borgerliga partier brutit överenskommelsen från 2016 om att kärnkraften ska vara avslutad 2040. 

Projekt Marviken. På 1960-talet drevs kärnkraftsprojektet Marviken, där ASEA-Atom i Västerås skulle bygga reaktorn och Stal-Laval i Finspång ångturbinen. Min roll var att beräkna skovelsystemet i ångturbinen. Tillsammans testade vi om mediet klarade att överhettas till 450 grader celsius och därmed öka verkningsgraden. Men det lyckades inte. Först vid 280 grader celsius och torr mättad ånga fungerade reaktorskylningen. Det innebär att totalverkningsgraden är extremt låg för kärnkraft, cirka 33 procent.  

Utöver den låga verkningsgraden finns inte heller, efter ett halvt sekel, någon säker lösning på avfallsproblemet. 

Men det finns en bättre lösning. I ABB Kraftwerke AG (före detta Stal-Laval) utvecklar de verkningsgraden till över 45 procent i sina ångturbiner och ABB tillverkar ångturbiner för effekter upp till 1 000 MW. Dessa ångkraftverk är planerbara och då biobränslen numera slagit ut kol och olja inom den svenska skogsnäringen, klassas de som förnybar biomassa och bränslet är inhemskt. Den här typen av ångkraftverk kan leverera både el och fjärrvärme och då med upp till den dubbla verkningsgraden.

Slutsats. Genom att successivt ersätta Sveriges kvarvarande kärnkraft med ny ångkraft från ABB Kraftwerke AG, behöver man ersätta dagens kärnkraft med cirka halva eleffekten för att uppnå samma mål.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa