Föräldrar måste uppfostra sina barn

Allt börjar i hemmet, menar insändarskribenten som upplever en tendens att föräldrarna överlämnar den sociala träningen till skolan. Arkivbild
Allt börjar i hemmet, menar insändarskribenten som upplever en tendens att föräldrarna överlämnar den sociala träningen till skolan. Arkivbild

Insändare 27 oktober 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I debatten kring våra barn läser jag sällan om föräldrarnas ansvar för sina barns uppfostran. Elever som säger kränkande saker till sina lärare hör numera till vardagen.

Var har barnen lärt sig detta? Om det är språket hemma, varför ger det inga tidiga konsekvenser? Föräldrars ansvar är att främja barnets utveckling och hälsa, men även uppfostran till sociala individer som respekterar andra människor och tar hänsyn. Min åsikt är att allt börjar i hemmet! Föräldrar är inte sina barns kompisar, de har ett ansvar.

Skolan skall förmedla kunskap, grundläggande uppfostran skall redan vara på plats när barnet börjar förskolan. Jag upplever en tendens att föräldrarna överlämnar den sociala träningen till skolan. Skolan behöver inte mer resurser om eleverna respekterar pedagogernas arbete.

Hur ser föräldrastödet ut i våra kommuner? Jo, stödet sätts in när problem uppdagas och då får socialen ta tag i problemen vilket inte är framtidsinriktat. Om det är så att föräldrarna inte har tid eller kunskap att uppfostra sina barn skall kommunerna erbjuda tidigt föräldrastöd i förebyggande syfte. Det finns utvecklade metoder där föräldrar samlas i mindre grupper, med en handledare, där man diskuterar lösningar på upplevda problem det vill säga ingen utbildning eller pekpinnar utan erfarenhetsutbyte.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa