Fastigheten – viktig grundpelare samhällsbygget

Insändare 4 juli 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under pandemin har det blivit tydligare vilken viktig roll våra bostäder, kontor, affärer och lokaler spelar för vår vardag. Det är här vi lever, arbetar och umgås. Det är här vi utvecklar idéer, startar företag och skapar jobb. 

Vi behöver tillskapa fler bostäder, öka rörligheten och bearbeta trösklar på bostadsmarknaden. Möjliggöra för ungdomar och socioekonomiskt utsatta grupper att få en bostad. Förenkla för äldre att flytta. Social bostadspolitik behöver verktyg för att bättre nå dem som behöver stöd. 

Attraktiva städer genererar positiva effekter för hela regioner, bidrar till tillväxt genom nyetableringar, arbetstillfällen, ökad inflyttning och besöksnäring. I Katrineholm ser vi exempel på stark vilja att förbättra bostadsmarknaden, i centrala lägen, med viktiga funktioner för en alltmer levande omgivning och puls i närhet.

Främja investering i nyproduktion, renovering och utveckling av bostäder, förbättra regelverk för hyressättning och hyresförhandling för att framtidssäkra hyresrätten på bostadsmarknaden. För att detta ska vara möjligt krävs politik på nationell och lokalt plan som förstår och kan främja levande stadsmiljöer, det krävs modiga beslut med fastighet i fokus. Goda lokala initiativ behöver få en rimlig chans att förverkligas, inte motarbetas.

En grundpelare i vårt samhälle är fastigheten, dess utveckling och bidrag till vårt lands tillväxt. Om kommuner vill ha bostäder och varierat utbud av verksamheter då behöver förutsättningarna finnas där. 

– Se över byggprocesser, moms och hyressättning för att underlätta konvertering av lokaler till nya användningsområden utifrån behov när samhället utvecklas. 

– Modernisera regler för uthyrning och moms som möjliggör flexibel och resurseffektiv användning av lokaler.

– Regelverk bör främja innovation och nya upplåtelseformer.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa