Får man vara i tvärs till höger och vänster

Insändare 26 juni 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tycker mig vara i opposition till höger och vänster. Nå, många egenskaper inom den politiska kulturen tycks vara i symbios vad gäller utrikespolitik och inrikespolitik vad gäller riksdagens ambitioner. Ty ambitioner ska man hava vad gäller politisk agenda alltefter förstånd.

Mina ambitioner vad gäller inrikespolitik är: Satsa på stabil el ut till konsumenter med kärnkraft, då varken vindkraftverk eller solceller kan leverera stabil el ut till konsumenter oavsett industrins behov eller som privat konsument av eldrift. Jag hävdar att detta är en överlevnadsfråga som en nation. Vi svenska medborgare ska inte inlemmas i en fantasi om att vindkraftverk och solceller ska vara huvudkraften för vår elförsörjning då vinden mojnar och under vinterhalvåret lyser solen tillfälligt!

Tillsätt en särskild expertgrupp med Elsa Widding som ordförande och Peter Rudling som styrande för politiker, ty politiker är enbart politiker och har sällan kunskap inom olika områden.

Ja till investeringar vad gäller stabil el ut till konsumenter med nya kärnkraftverk som nyttjar avfallet från äldre kärnkraftverk (ostabil el är vindkraftverk, då vinden mojnar). Solceller har ringa påverkan på stamnätet.

Nej, jag sätter inte en andra punkt inom det inrikespolitiska, då denna fråga om energi är samhällets livsnerv. Ja, en människa får vara oppositionell i Sverige vad gäller energifrågor och hoppas på debatt!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa