Fabriksgatan blir dödsfälla för äldre resenärer

Insändare 21 mars 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om A leder till B, och B medför kostnader för kommunen, så är det väl rimligt att B redovisas öppet. Jo, så är det. Men inte i Katrineholm!

Kommunledningen vill bygga ett hus på torget. De kostnaderna faller tillbaka på byggherren, säger kommunen. Men torghuset innebär att resecentrum måste flyttas, vilket medför miljonkostnader för kommunen. 

Var ska ett nytt resecentrum etableras, och hur mycket kostar det?

”Någon ombyggnation eller flytt av resecentrum blir det inte i närtid. Däremot får bussresenärer räkna med mindre förändringar om torghuset blir verklighet. I stället avsatte den politiska majoriteten 500 000 kronor under 2023 till åtgärder utmed Fabriksgatan, i samband med torghusbygget. …

Åtgärderna på Fabriksgatan handlar om att ta bort de busshållplatser som finns utmed den gamla arkaden, på samma sida som Stortorget. Om husplanerna förverkligas ska samtliga bussresenärer utnyttja de hållplatser som finns närmast järnvägen.” (KK 3 februari 2023)

Det krävs lite - eller ingen - tankeförmåga för att förstå att detta innebär en dödsfälla för äldre resenärer, som ska tvingas korsa Fabriksgatan och tränga sig fram på ett än mer begränsat utrymme. 

Det har bussbolaget fattat. Enligt den information jag inhämtat har de föreslagit kommunen att flytta hållplatserna i östlig riktning ett par hundra meter västerut. Men där finns inga skydd mot väder och vind! Men vem bryr sig? Inte kommunen i alla fall.

Det är sanslöst att kommunen kan gå vidare med planer på ett husbygge utan att redovisa konsekvenser och kostnader för en flytt av resecentrum. Länsstyrelsen borde neka alla tillstånd till byggnation på torget innan kostnaderna och konsekvenserna för resecentrum redovisats.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa