En trygg äldreomsorg – med valfrihet på riktigt

Insändare 5 juli 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Man ska kunna känna sig trygg när man blir äldre i Katrineholm. Man ska veta att när den dagen kommer då man inte längre kan eller vill bo kvar hemma, så ska det finnas en trygghet och vetskap om att det finns platser inom kommunens äldreomsorg.

Boenden med bra kvalité och hög personaltäthet. Därför kommer vi att fortsätta bygga vård- och omsorgsboenden, serviceboenden, LSS-boenden samt trygghetsboenden utifrån behoven som finns.

Vänsterpartiet anser att våra äldre bör i större utsträckning få bestämma vad de ska få hjälp med – valfrihet på riktigt – inte en valfrihet som bara innebär att du får välja vilket bolag som tar emot dina pengar och utför uppgifterna. Vi vill ersatta LOV med riktig valfrihet. Vi vill tillhandahålla fler timmar som de äldre själva kan förfoga över.

Det borde kunna vara så att våra äldre får ett större inflytande över vad det är man vill ha hjälp med. Hemtjänsten ska utgå ifrån vilka behov som finns men det måste också finnas en flexibilitet i systemet. Att få några guldkantstimmar som man själv förfogar över skulle innebära en förhöjd livskvalité och en större kontroll över vad man behöver ha hjälp med, oavsett om det gäller lite extra städning eller möjligheten att få komma ut på en promenad.

För att kunna erbjuda dessa guldkantstimmar behöver vi komma ifrån minutstyrningen inom hemtjänsten och höja personaltätheten. Vi vill därför tillföra mer resurser till äldreomsorgen i Katrineholm och anställa mer personal så att vi kan höja kvalitén inom äldreomsorgen, förbättra arbetsmiljön för våra anställda och få bort stressmoment.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa