En skattehöjning är alltid en skattehöjning

Insändare 14 december 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Slutreplik på Klas Eklund om skattereform publicerad den 25/11.

Klas Eklund har på denna plats svarat på min artikel om hans förslag för ESO till ny skattereform.  

 Eklund har, vilket jag också skrev i min artikel, många kloka skatteförslag. Men det är också otvetydigt så att han föreslår höjd skatt på entreprenörskap. En höjning av entreprenörsskatten (3:12-reglerna) från 20 till 25 procent innebär 25 procent högre skatt på avkastningen av entreprenörskap. Det är ingen liten höjning. En sämre avkastning på att ta risk, att investera och anställa, kommer att påverka entreprenörskapet negativt.  

Eklund kallar skatten på fåmansföretag för ”en slags undantagsskatt” som skapar problem. Fåmansföretag är idag den vanligaste bolagsformen för entreprenörer, det är ingenting man som företagare väljer eller väljer bort. Det är Skatteverket som klassificerar ett företag som fåmansföretag om det finns få ägare med betydande inflytande (något förenklat). Sannolikt har också nästan alla företag startat som fåmansföretag, det är först om ägarkretsen blir så stor att det inte längre är ägarlett som ett företag inte längre klassas som fåmansföretag. Att starta ett bolag med en ägarspridning så att det inte räknas som ett fåmansföretag torde vara ytterst ovanligt.  

 Reformerna av entreprenörsskatten sedan 2005 har varit framgångsrika men trots det har Sverige fortfarande högre skatt på utdelningar än andra länder. Det vet Klas Eklund. En skattehöjning är en skattehöjning om än i en gyllene skattereform.  


Ämnen du kan följa