En ekonomi i balans innebär trygghet för framtiden

Insändare 22 augusti 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under mandatperioden har vi i majoriteten haft “Ekonomi i balans” som ett av våra fyra övergripande mål för Vingåkers kommun.

Tyvärr är Vingåker den kommun i länet med högst skatt. När Centerpartiet efter valet 2018 valde att ingå i den politiska majoriteten hade vi som krav att kommunalskatten inte skulle höjas vilket vi står fast vid. Vi måste och kan, jobba smartare, effektivare och prioritera. För oss är det viktigare att vi får fler invånare och fler som betalar skatt i Vingåkersbygden. Så säkrar vi en bra skola, vård och omsorg även för framtiden och kanske kan vi i framtiden till och med sänka skattetrycket något. Därför vill Centerpartiet se minst 10 000 invånare i Vingåkers kommun till senast år 2032.

Just nu är vi inne i några år av stora investeringar. För några år sedan stod nya Slottsskolan, fritidsgården och förskolan Äppellunden klara. Vi har gjort en omfattande renovering av Säfstaholms slott. Inom kort börjar bygget av en ny förskola på söder i Vingåker, en ny skolbyggnad i Marmorbyn, en ny förskola i det nya slottsområdet. Vi kommer också behöva göra en del investeringar i infrastruktur med vägar, vatten och avlopp. Vår badhusbyggnad håller inte så mycket längre och det är en av anledningarna till att Centerpartiet vill se ett nytt sportcentrum med bland annat ett nytt badhus. Allt detta ska betalas och för att inte behöva höja kommunalskatten måste vi fortsätta ha stort fokus på vår ekonomi. I uppdraget med sportcentrum drev Centerpartiet igenom att alternativa finansieringsformer ska utredas. Det kan exempelvis handla om sponsring och att involvera olika externa entreprenörer i driften. Men vi kan även tänka oss se att kommunkoncernen frigör kapital genom att sälja ut en del av Vingåkershems fastigheter för att på så vis hålla nere koncernens upplåningsbehov.


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Ämnen du kan följa