Eko-odling viktigt för ett uthålligt jordbruk

Insändare 27 januari 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med jämna mellanrum släpps det rapporter från studier där man jämfört produktionsgrenar och/eller produktionssätt. Nyligen har några ekonomer vid Lunds universitet släppt en sådan rapport utifrån en studie där det gjorts jämförelser mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk. Jag har inte läst hela rapporten men dess slutsats var bland annat att ekologisk produktion, som oftast har en lägre avkastning, ger högre klimatutsläpp per kilo producerad vara. Däremot ökas den biologiska mångfalden i det ekologiska systemet.

Den fristående liberala skribenten Joakim Broman hade denna studie som utgångspunkt till sin gästkrönika i Katrineholms-Kuriren den 20 januari. Han fyller sedan på med egna nedsättande kommentarer om ekologiskt jordbruk. Han skriver om förlegade, förindustriella odlingsmetoder och framställer de ekologiska lantbrukarna som en grupp oemottaglig för tekniska framsteg, innovationer. Detta visar att han är dåligt insatt i dagens lantbruk.

Teknikintresserade företagare finns inom både det ekologiska och den konventionella inriktningen. Ekologiskt jordbruk är med och driver utvecklingen och tar i allra högsta grad nytta av innovationer, kunskapsutveckling, växtförädlingsframsteg, med mera. Eftersom traditionella kemiska växtskyddsmedel inte används inom ekologisk odling, måste ogräs och sjukdomar hållas nere på andra sätt. Balanserade växtföljder, där man växlar mellan olika arter och höst- och vårgrödor, mekanisk ogräsbekämpning samt biologisk betning av utsäde är exempel på viktiga inslag. Det ständiga behovet av problemlösning och önskan om förbättringar driver utvecklingen framåt, vilket hela lantbruksnäringen har nytta av.

Jag hoppas att Joakim Broman har modet att utmana sina förlegade åsikter om ekologisk odling och besöka ett ekologiskt lantbruk.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa