Eklund: Jag föreslår en helhetsreform av skattesystemet

Insändare 25 november 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I KK den 20/11 skriver Bertil Wahlström att jag vill försämra skattevillkoren för entreprenörer i Sverige. Bakgrunden är att jag i det förslag till skattereform som jag levererat till ESO (Expertgruppoen för Studier i Offentlig ekonom) ingår att kapitalinkomstskatten förenhetligas till 25 procent. Skälet är att skatten i dag i de flesta fall ligger högre, på 30 procent, men att det samtidigt finns en rad olika skattesatser, vilket ger ett plottrigt och svåröverskådligt system.

En enhetlig skatt betyder att de högsta skattesatserna sänks och de lägsta höjs. Bland annat medför det att utdelningsskatten på så kallade fåmansföretag höjs från 20 till 25 procent. Wahlström menar att detta är oklokt och innebär skärpt skatt för entreprenörer.

Självklart ska entreprenörer ha goda villkor när de skapar nya produkter och tjänster. Just den här typen av bolag får lägre skatt, oavsett hur de drivs och hur entreprenöriella de är. Det är en skatt på en särskild bolagsform. En sådan undantagsskatt skapar problem. Det stora gapet mellan skatt på arbete och skatt på kapital skapar starka drivkrafter att omvandla arbetsinkomst till kapitalinkomst. Med märkliga effekter: En landstingsanställd läkare betalar en skatt som kan vara uppåt 30 procentenheter högre än den stafettläkare som jobbar i ett fåmansägt bolag, även om de utför samma jobb. 

Oavsett hur mycket mer eller mindre entreprenör vederbörande är. Och detta enbart på grund av bolagets juridiska form. Det är inte rimligt, och det urholkar skattesystemets legitimitet.
Jag föreslår en helhetsreform av skattesystemet. Mycket kraftiga sänkningar av marginalskatten på arbete över brytpunkten. Enhetlig skatt på utdelningar, oavsett bolagsform, och sänkt bolagsskatt. Förenklad och utvidgad användning av personaloptioner - och mycket mer.

När Wahlström enbart lyfter ut ett enda inslag i detta paket ger han en missvisande bild av mina förslag. Jag menar - tvärtemot Wahlström - att reformen som helhet ger betydligt starkare drivkrafter att arbeta och studera än dagens system. Investeringar blir mindre skattedrivna. Skuldsättning blir mindre skattegynnat. Sysselsättning och produktivitet stiger. Medborgarna får behålla mer av sina inkomster. Sammantaget vill jag hävda att detta ger bättre förutsättningar för företagare och entreprenörer än dagens plottriga system, med dess höga skattesatser och mängder av snåriga avdrag.
 


Ämnen du kan följa