Demokratiförfall i Vingåkers fullmäktige

Insändare 28 februari 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Demokratins vagga stod i det antika Grekland, säger historieskrivarna. Den har uppenbarligen inte vaggat sig till Vingåkers nya Moderatledda minoritetsstyre. Det kan jag konstatera efter att ha ägnat några timmar åt att se Vingåkers fullmäktiges februarimöte på webb-tv. 

Till att börja med raljerar Prennfors (M) över att oppositionen yrkar återremiss på ärendet gällande förändring av nämndverksamheter. Det är ytterst förvånande att Vingåkers näst högsta politiker i rang yttrar sig genom att påstå att detta endast är för att förlänga beslutsprocessen. Prennfors (M) borde veta att återremissförfarandet är till för att komplettera ärendet, alltså en demokratisk möjlighet att förbättra ett beslutsunderlag.

Anna Lejon (M) anför att borttagandet av dialogdagen är en besparing. På vad, undrar vän av ordning. Lejon (M) är vad jag förstår en kompetent jurist. Då bör hon också kunna förstå att ett av demokratins fundament är att låta samtliga i politisk och kommunal förvaltning vara deltagande, vilket i Vingåkers kommun manifesterats genom en årlig dialogdag. Men uppenbarligen tycker varken hon eller övriga i minoritetsstyret att det är viktigt med breda diskussioner.

Men det kanske tydligaste beviset för demokratins uttåg var att Davidsson (C) och Granström (S) var mycket snabba med att hävda jäv för att utgå under ärendet som rörde förändringar i arvodesreglementet. Verkar vara den egna plånbokens inkassering av arvode som är viktigast …

Nej, detta bådar inte gott. För demokratins skull och Vingåkers medborgares bästa: Skärpning i fullmäktigesalen framöver!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa