De höga elpriserna är det kompletta vansinnet

Insändare 13 februari 2023 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tryckta och digitala media översvämmas av råd om hur vi ska kunna spara el. Gott så, för vi ska alltid, i alla lägen, vara rädda om de resurser vi har till vårt förfogande. 

Kopplat till sparråden finns ofta en förundran över att elpriserna är så höga. Några menar att det beror på att politikerna stängt ner fullt fungerande kärnkraft i förtid. Det är därför vi har brist på el.

Vi har ingen brist på el. Tvärtom, Sverige producerar ett stort överskott (20 % av produktionen), som vi exporterar till Europa. Och fullt fungerande kärnkraft?! Titta på Ringhals 4! Nu försenas för femtielfte gången återstarten av kraftverket. Planerbart? Pålitligt?

Så elpriset har inget med elbrist eller kärnkraft att göra. Det har med den marknadsekonomiska prissättningen att göra. Priset på den el du köper styrs av marknaden. Låt oss säga att det kostar elbolaget 50 öre att producera en kWh. Den kostnaden är konstant i närtid. Men på den gemensamma europeiska marknaden är efterfrågan långt större än tillgången. Så marknadsmekanismen i Europa kanske sätter priset till 500 öre för den sista kilowattimmen, och det priset gäller sedan också i Sverige. Men det innebär väl enorma vinster för elkraftproducenten? Jo, precis så är det. Och konsekvenserna är gigantiska. Hushåll och företag går under i en sällan skådad omfattning.

Den företagsvänliga regering vi nu har kan väl inte låta detta passera? Nej, den jobbar med ett oerhört dyrt och svåradministrerat system för att mildra effekterna av de höga priserna. Men i grunden passar nuvarande system regeringen. I stället för att försöka få bort den nuvarande modellen för prissättning, så fortsätter de att försvara systemet. För det passar regeringen som hand i handske. För det innebär:

  1. Finansdepartementet får in cirka 40 miljarder (= halva försvarsanslaget!) i extra momspengar.
  2. Finansdepartementet får utdelning av statligt ägda Vattenfalls övervinster.
  3. Svenska kraftnät får in flaskhalsavgifter på sitt balanskonto. 

Det som sker är en gigantisk förmögenhetsöverföring som främst drabbar elkonsumenterna söder om Dalälven och som driver en inflation som vi inte har sett i mannaminne. 

Följden blir att många småföretagare tvingas dra ner på sin verksamhet eller i värsta fall lägga ner samtidigt som de svenska hushållen tvingas att förändra sina levnadsvillkor radikalt. 

Detta måste få ett stopp!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa