Därför brev istället för sms

Insändare 13 maj 2022 13:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Krånglig hantering av vaccination" publicerad den 11 maj.

Tack för dina synpunkter om hur Region Sörmland har informerat om vaccinationer mot covid-19. Vi har valt att göra detta på flera olika sätt. I sociala medier, massmedia och personliga brev. Alla länets invånare som erbjuds vaccination, 12 år och äldre, har fått brev till den adress där hen är folkbokförd. Vi har sett tydliga resultat av detta då bokningstrycket alltid har ökat dagar efter att breven nått den åldersgrupp som varit aktuell för vaccination och just fått sin information. Då vi har som uppdrag att nå alla invånare, i samtliga åldrar, som erbjuds vaccination är lösningen med brev trots allt den bästa, eftersom information om bokföringsadress och personnummer är tillgänglig för oss och säkerställer att vi når rätt mottagare.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa