Dags att avskaffa delade turer

Insändare 16 maj 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Katrineholms kommun önskar att man betraktas som en attraktiv arbetsgivare, och som en attraktiv arbetsgivare så vill man att personalen trivs och stannar hos kommunen. Något som verkligen skulle skapa denna attraktivitet vore att avveckla de delade turerna inom kommunens verksamheter. 

Delade turer är vanligast förekommande inom kvinnodominerade yrken och framförallt inom äldreomsorg och hemtjänsten. Avskaffandet av de delade turerna är därmed också inte bara en viktig arbetsmiljöfråga utan även en viktig jämställdhetsfråga. Delade turer påverkar hälsan negativt, skapar långa arbetsdagar med uppehåll mitt på dagen som inte går att utnyttja. Fyra av tio som arbetar delade turer upplever dagligen trötthet och stress. Cirka 80 procent av Kommunals medlemmar i Sverige som arbetar delade turer får ingen ersättning för uppehållet mellan arbetspassen.

Vänsterpartiet anser att det är dags att avskaffa de delade turerna i kommunens verksamheter. Det är en fråga som vi går till val på i Katrineholm. Vi kan med glädje konstatera också att partier som tidigare inte drivit frågan eller ställt sig bakom våra förslag i kommunfullmäktige nu har svängt i frågan och delar vår åsikt. 

Därmed borde det också finnas en möjlighet att även majoriteten ställer sig bakom våra förslag. Majoriteten skriver faktiskt i sin kommunplan att arbetet för att minska omfattningen av de delade turerna ska fortsätta. Därmed kan vi konstatera att våra förslag faktiskt ligger i linje med vad majoriteten själva säger att de vill.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa