Covid satte blixtbelysning på bristerna

Insändare 14 juli 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Äldre har drabbats allvarligt under coronapandemin. Coronapandemin satte i blixtbelysning de brister som finns inom äldreomsorgen och vården av äldre. Men redan tidigare har Socialstyrelsen pekat på stora kompetens- och rekryteringsbrister inom områdena geriatrik och gerontologi.

Vi föreslår kraftfulla reformer för att skapa en trygg och värdig äldreomsorg. Det kräver att personalen i äldrevården har goda villkor, att pensionärernas ekonomi förbättras och att äldres möjligheter till gemenskap ska stärkas. Vi vill bygga ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.

Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs att ta tillvara och att ha ett väl fungerande samspel mellan generationerna är också viktiga beståndsdelar i vår äldrepolitik.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa