Bygg guldhuset där Shellmacken ligger

Insändare 11 februari 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kristdemokraterna i Katrineholm anser att Stortorget ska förbli en öppen yta för torghandel och andra aktiviteter, såsom en aktivitetspark för barn, scen mm. Katrineholms centrum behöver en rymlig yta där stadens växande antal invånare kan umgås utan att trängsel ska uppstå, vi anser att förtätningen i området kring Stortorget är färdig i och med att det senaste huset i kvarteret Pionen byggdes.

Förslaget om guldhuset som idag ligger på bordet inskränker alltför mycket på allmänhetens yta, husets bredd och höjd skapar ett instängt och tillslutet torg, något som inte är till fördel för kommunens invånare. Nybyggnation på torget innebära att resecentrum måste byggas om, och i värsta fall flyttas helt. Detta behöver det finnas en investeringskalkyl för innan beslut om byggnation på torget tas. 

KD anser att kommunen måste ha kontroll på kommande investeringar och dämpa investeringstakten, pengar ska läggas på kommunens grundläggande uppdrag, skola, vård och omsorg. Med tanke på alla reaktioner som förslaget om en byggnation skapat och att det nu är länge sedan kommunens invånare fick ge sin syn på hur Stortorget ska utformas, tycker vi Kristdemokrater att planerna på guldhuset ska avbrytas och att kommunen i stället på nytt ska inhämta förslag på hur torget ska användas och utformas från dess ägare, Katrineholms kommuns invånare. Guldhuset skulle kunna byggas där nuvarande Shellmacken ligger, där anser vi att det passar bättre med ett guldförgyllt landmärke.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Åsikter om guldhuset

Insändare: Fokusera på sakskälen mot att bygga

Fokusera på sakskälen mot att bygga

Insändare: Vi röstade och guldhuset vann!

Vi röstade och guldhuset vann!

Insändare: Beslutsfattare –var mer lyhörda för opinionen!

Beslutsfattare –var mer lyhörda för opinionen!

Insändare: Gör en variant av "Turning Torso"

 Gör en variant av "Turning Torso"