"Bryta ingånget avtal skulle inte gynna resenärerna"

"Att bryta ingånget avtal skulle inte gynna resenärerna", anser regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

"Att bryta ingånget avtal skulle inte gynna resenärerna", anser regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Foto: David Gagnert

Insändare2022-06-21 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till signatur L-E S.

Först och främst, varken jag eller andra företrädare för tågtrafiken i Sörmland är nöjda med hur det fungerat under våren. Det är därför Mälardalstrafik har ställt och fortsätter att ställa hårda krav på MTR, som kör Mälartåg. Det inkluderar precis som insändarskribenten skriver viten och avdrag när tåg ställs in och är försenade.

Det har gett effekt och går åt rätt håll, även om det gått för långsamt. Färre tåg ställs in och fler tåg är i tid. I maj var exempelvis 87 procent av Mälartågen i tid på Norrköping-Nyköping-Stockholm och 96 procent av all tågtrafik på denna linje kördes. För tågen på linjen Hallsberg-Katrineholm-Stockholm var lika stor andel tåg i tid, 87 procent, och där kördes 97 procent av all tågtrafik. 

MTR fortsätter att arbeta intensivt med en omfattande åtgärdsplan – att bryta ingånget avtal skulle inte gynna resenärerna som skulle drabbas av de problem som skulle uppstå i en sådan situation. Därför är det i nuläget inte en aktuell fråga. Allt fokus behöver ligga på att leverantören ska leva upp till kraven i avtalet. Nu står vi inför en sommar där bristen på lokförare i hela landet är väldigt hög. Men genom att Mälartåg nu infört sommartrafik två veckor tidigare än planerat räknar vi med trafik i sommar som resenärer kan lita på – och under tiden fortsätter MTR att utbilda och rekrytera fler lokförare för att stå rustade inför hösten.

Totalt sett kör Mälartåg – trots att sommartrafiken på vissa linjer inletts tidigare än brukligt – mer trafik i sommar än någonsin tidigare. Jag vill än en gång poängtera att jag inte är nöjd med situationen även om det blivit bättre.