Bekämpa killars våld mot tjejer!

Emelie Trolin, verksamhetschef Kvinno- och Tjejjouren Miranda, skriver om att motverka killars våld mot tjejer.

Emelie Trolin, verksamhetschef Kvinno- och Tjejjouren Miranda, skriver om att motverka killars våld mot tjejer.

Foto: Anders Wiklund/TT och Elin Elander

Insändare2024-03-08 14:02
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varje vecka möter vi på Kvinno- och Tjejjouren Miranda unga tjejer som vittnar om grov våldsutsatthet. De berättar om hot, kränkningar, fysiskt våld och sexuella övergrepp. Förövarna? Deras jämnåriga pojkvänner. 

Enligt Jämställdhetsmyndigheten (2023) har var tredje ungdom i årskurs 9 som haft en parrelation varit utsatt för våld i en nära relation. Av dessa ungdomar hade var tionde utsatts för sexuellt och fysiskt våld. Tjejer och icke-binära utgör en klar majoritet av de utsatta. Detta speglar den verklighet vi möter i Katrineholm och Vingåker. Trots detta är killars våld mot tjejer ett samhällsproblem som ofta glöms bort i politiska debatter såväl nationellt som lokalt. Det är hög tid att belysa problematiken och aktivt arbeta för att motverka den!

För att motverka och förebygga killars våld mot tjejer i nära relation behöver vi jobba med universal våldsprevention. Vi behöver nå ut till alla barn och unga och ge verktyg som på riktigt möjliggör jämställdhet, jämlikhet, samtycke och kommunikation i deras relationer. Vi behöver också skapa en medvetenhet kring hälsosamma relationer för att ge våra unga en kompass att utgå ifrån. 

Enligt WHO (2010) behöver våldsprevention ha en normkritisk ansats för att ha effekt. Vi på Kvinno- och Tjejjouren Miranda jobbar alltid utifrån denna ansats i all våldsprevention vi gör. Under 2023 genomförde vi 73 våldspreventiva pass på skolor i Katrineholm och Vingåker. Detta är vi stolta över, men vi vet att det är långt ifrån tillräckligt.

För att på riktigt kunna motverka killars våld mot tjejer behöver vi göra det tillsammans. Kommun, polis, skola, socialtjänst och civilsamhället bör gemensamt öka medvetenheten, jobba systematiskt med våldsprevention samt erbjuda stöd och insatser till utsatta (och utövare). Tillsammans kan vi skapa en tryggare framtid, fri från våld.

Emelie Trolin
Verksamhetschef Kvinno- och Tjejjouren Miranda