Behöver Vingåker fortsätta att fira Pride?

Pridefirande behövs i Vingåker skriver Monica Granström, 
ordförande Socialdemokraterna i Vingåker och Robert Skoglund, ordförande HBT-S Sörmland. Bilden är från prideparaden i Vingåker 2018.

Pridefirande behövs i Vingåker skriver Monica Granström, ordförande Socialdemokraterna i Vingåker och Robert Skoglund, ordförande HBT-S Sörmland. Bilden är från prideparaden i Vingåker 2018.

Foto: Camilla Pålsson

Insändare2021-05-07 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Man kanske skall vända på frågeställning. Kan Vingåker avstå ifrån att fortsätta arbetet med att öka på kunskaperna om hat och hot mot människor med en annan sexuell läggning, transpersoner eller annat köns uttryck? Är Vingåker tryggt för alla medborgare oavsett sexuell läggning, etnicitet och trosuppfattning? Får man som en regnbågsfamilj samma respekt och behandling i skolan för sina barn som andra? Om mitt barn ger uttryck för att inte känna sig som dennes kropp signalerar, att man inte är den som man känner sig eller har fel pronomen för sin kropp och vill rätta till det. Finns då vuxenvärlden där och kan möta barnen och svara på de frågeställningar som finns?

Vi ser att det finns barn som ställs inför dessa svåra frågeställningar. Vi ser familjer som känner sig vilsna i hur man skall vara mot sitt barn och vilket stöd man kan få ifrån samhället. Vi ser olika professioner inom kommunens verksamheter som inte har helt har klart för sig hur man kan stödja och hjälpa dessa familjer. Vi behöver ge kunskaper, erfarenheter och trygghet till vår personal som möter våra medborgare. Allt för att ingen skall känna sig utelämnad i frågor som just dessa.

Vi tror att om vi som samhällsmedborgare står upp och säger till dessa familjer att det är inget fel på ditt barn. Vi står upp för allas lika värde och rätt att få vara den som man är. Behöver ditt barn få en kropp som stämmer överens med det pronomen som barnet känner sig så finns samhället och vi alla här. 

Vi tror att om vi fortsätter och firar Pride i Vingåker. Kommer det bli lättare för familjer som ställs inför olika utmaningar kring sina barn. Vi ökar allas kunskaper och förståelse, att det ibland ser lite olika ut för oss alla. Men att vi tillsammans står upp och säger, det är okej!

JA, Pridefirande behövs i Vingåker.