Behandla avfall med avfall

Insändare 18 februari 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till Ragn-Sells artikel "Askan från kraftvärmen bör återvinnas".  I mer än 25 år har Noah använt kalken i flygaskan som uppstår i kraftvärmeverken för att neutralisera avfallssyror från nordisk industri. Genom att behandla avfallsyra med aska bildas en gipsprodukt. Denna gips används sedan på ett säkert sätt för att rehabilitera ett kalkbrott till ett friluftsområde i Oslofjorden. Detta är troligtvis bästa sättet att minska CO2-utsläpp vid behandling av askor. Att behandla avfall med avfall är i dag det bästa sättet att hushålla med våra resurser. 

Idag deponeras ca 120  000 ton flygaska i Sverige. Vi tycker det är upplyftande att svenska aktörer vill börja återvinna cirka 20% av flygaskans innehåll genom att tvätta ut saltet ur askan. 

Vår pilotanläggning Resalt kan återvinna kalium, kalcium och natrium, vilket ersätter jungfruligt salt och reducerar behovet av deponering. Vi hoppas att branschen i stort kan leverera en högre grad av återvinning framöver.

Återbruk och materialåtervinning bör ökas, men vi har ett ansvar att säkerställa att de restfraktioner som uppstår vid förbränning tillvaratas på bästa sätt. Tillsammans med industrin och forskare deltar Noah i projekt som försöker återvinna metaller och mineraler ur flygaska. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa