Är ombyggnation kopplat till trafiksäkerhet?

Insändare 13 november 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående insändaren "Ombyggnationen ekonomiskt försvarbar" publicerad 6 november.

Johnny Ljungs svar på om Läroverksgatan är ekonomisk försvarbar. Frågan blev obesvarad utan i stället blev svaret att det var av säkerhetsskäl. Har det någonsin varit en olycka på gatan? 

Om kommunen är ute efter trafiksäkerhet så skulle man kanske titta på områden där det händer många olyckor och incidenter. För ett par år sedan var det förbjuden vänstersväng från Storgatan till Sandgatan. Ideligen bröt bilisterna mot detta förbud med olyckstillbud som följd. Efter påpekande till kommunen tog man bort förbudet. Sämre trafiksäkerhet men mindre trafikförseelser. Nu kör bilisterna mot enkelriktning från Sandgatan till Storgatan. Skall kommunen ta bort enkelriktningen? Sämre säkerhet men mindre trafikförseelser.

Det händer även många olyckor och tillbud vid passagen Storgatan mot Stockholmsvägen vid norra brofästet. Sikten är i stort sett obefintlig för de bilister som kommer från bron. Dessutom är övergångsstället direkt efter korsningen vilket gör det oerhört svårt att observera cyklister och fotgängare som i de flesta fall kommer snett bakifrån. Att det ibland kommer varningsblinker från någon stolpe är inte mycket hjälp då den kommer försent, då har redan både cyklister och gående hunnit ut på övergångsstället. 

Om det är av säkerhetsskäl kommunen bygger om så borde detta område prioriteras. Eller beror det möjligen på att området ligger norr om järnvägen? 

Ämnen du kan följa