Använd inte ordet "dumpning" om människor

Insändarskribenten Tony Pekula ber Göran Dahlström att fundera över sitt språkbruk.

Insändarskribenten Tony Pekula ber Göran Dahlström att fundera över sitt språkbruk.

Foto: Stina Järperud

Insändare2020-01-28 05:14
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bäste, Göran Dahlström, sluta använd ordet ”dumpning” när det gäller människor.
Särskilt när det gäller utsatta människor och i det här fallet en barnfamilj. Jag går inte in på skälen till att de förflyttats/omplacerats till Katrineholms kommun. Det är mer språkbruket jag reagerar på. Vi måste, i dagens tyvärr alltmer hårdnande klimat, vara väldigt noga med vilka ord vi använder när vi talar om andra och särskilt när det gäller människor i utsatta lägen. Tyvärr, har negativa omdömen en påverkan på oss i en riktning som inte jag önskar, precis som de positiva har, men då i en helt annan riktning. Jag associerar ordet dumpning till att exempelvis tippa avfall på soptippen. Själva språkbruket ”dumpning” när det gäller människor hörde mer hemma i ett annat land för inte så länge sedan och det vet vi alla hur hemskt det slutade. 

Jag skulle för övrigt inte tycka det var särskilt kul att tillhöra en familj som ”dumpats” här. 

Vad ger det familjen för självbild?