Använd del av överskottet till kompetensutveckling

Insändare 8 juni 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Öppet brev till bildningsnämndens ordförande UlrikaTruedsson.

Det prognostiserade stora överskottet i kommunen för 2022 (cirka 100 miljoner kronor) bör användas på ett för kommunen långsiktigt sätt. Visst ska en del av överskottet avsättas till RUR (resultatutjämningsreserv) och extra pensionsavsättning, men en del bör även användas för att stärka kommunens verksamheter. Här tänker jag framför allt på skolan. 

Det finns behov av kompetensutveckling bland stora grupper inom verksamheten. Vi har behov av att få fler lärare med legitimation, fler behöriga inom fritidsverksamheten och enligt skolinspektionen skulle stora delare av lärarkåren behöva få bättre stöd i arbetet med att sätta ”rätt” betyg. Även de lärare som arbetar med barn, barn med särskilda behov behöver få extra stöd.

Vi Liberaler ser att personal, både undervisande såväl som fritidspersonal, måste erbjudas kompetensutveckling som ökat stöd i sitt dagliga möte med elever. Att stärka lärande personals kompetens kommer ge elever bättre förutsättningar att klara av sin skolgång och utöver detta stärker en arbetsgivardriven kompetensutveckling kommunen som attraktiv arbetsgivare.

Med anledning av ovanstående har jag följande frågor: 
• Hur ser U Truedsson på möjligheterna att under hösten kunna driva projekt för en ökad kompetens bland undervisande personal?
• Hur ser U Truedsson på möjligheterna att under hösten kunna driva projekt för att öka andelen med pedagogisk högskoleexamen inom fritidsverksamheten ?
• Hur ser U Truedsson på möjligheterna att under hösten kunna driva projekt med syfte att utveckla lärarnas metoder för betygssättning?
• Hur ser U Truedsson på möjligheterna att under hösten sätta in extra stöd för de lärare som arbetar inom resursskolan?


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa