Alla kan komma in i riksdagen och fullmäktige i år

Insändare 3 juli 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att bli invald i riksdagen och fullmäktige brukar vara svårt. Men i årets val finns möjlighet för alla röstberättigade att fritt ställa upp och bli valda, utan godkännande av något parti.

Valmyndigheten har på min anmälan godkänt en gemensam beteckning – Fritt val – som står öppen för alla som vill kandidera till riksdagen och fullmäktige i kommuner och regioner. Genom att alla röster med den beteckningen på valsedeln räknas ihop kan dessa tillsammans komma över spärren och vara med i fördelningen av mandat, som tillfaller kandidaterna efter antalet röster.

Fritt val kan för många vara enda chansen att komma in riksdagen eller fullmäktige: 1) partier som riskerar att ramla ur, i år särskilt L och MP, 2) partier som aldrig nått över spärren, som Fi och andra mindre partier, 3) personer, oavsett parti, som inte hamnat på valbar plats på sitt partis lista, 4) grupper i samhället som upplever sig inte vara representerade, 5) enskilda aktörer i samhällslivet med mycket att tillföra men som inte vill inordna sig i ett traditionellt parti, och inte minst 6) vanliga medborgare som med kunskap, erfarenhet och omdöme vill ställa sig till demokratins förfogande.

Den som vill ställa upp i valet behöver bara till länsstyrelsen senast fredag före valet samtycka till att kandidera i det eller de val man anger. Blankett för samtycke finns på val.se.

Den som vill rösta i valet tar helt enkelt en blank valsedel (gul riksdag, blå region, vit kommun), skriver "Fritt val" och därunder namnet på en eller flera kandidater.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Victoria Barrsäters finurliga stövelbus mot Liberalernas partiledare: "Jag är utsatt för en kupp"

Victoria Barrsäters finurliga stövelbus mot Liberalernas partiledare: "Jag är utsatt för en kupp"

Insändare: 700 000 fastighetsägare är rättslösa gentemot kommuner

700 000 fastighetsägare är rättslösa gentemot kommuner

Ebba Busch i Nyköping: "Våldtäktsmän ska kastreras"

Ebba Busch i Nyköping: "Våldtäktsmän ska kastreras"