Äldrefrågor i fokus inför valet

Insändare 28 augusti 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tack alla medverkande lokalpolitiker i onsdagens utfrågning om äldrefrågor i Katrineholms kommun.

I Sverige utgörs cirka 27 procent av väljarkåren av seniorer (över 65 år). En inte oväsentlig maktfaktor. Dessutom röstar vi flitigt. Hemtjänsten är en hjärtefråga i årets val och SPF Seniorerna är initiativtagare till utvecklingen av ett hemtjänstindex, som kommer att presenteras senare under året. När alla resultat kommit in, görs en rankinglista över alla Sveriges kommuner. Tanken är inte att hänga ut dem som får sämst resultat, utan det handlar om att ta fram ett verktyg som kan hjälpa till att höja kvaliteten inom hemtjänsten.

Från den 1 juli 2022 ska den som har hemtjänst erbjudas en fast omsorgskontakt som ska tillgodose hemtjänsttagarens behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning. Ett år senare (2023) blir det ett krav att den som utses som fast omsorgskontakt ska ha yrkestiteln undersköterska.

Hur löser politikerna den knuten? Ett förslag om en äldreomsorgslag är ute på remiss. Lagförslaget riktar sig särskilt till kommunerna som är ansvariga för finansiering och tillhandahållande av äldreomsorg. Förslaget innehåller bland annat förbättringar gällande samordning, delaktighet och individanpassning, samt krav på att även personer på särskilt boende ska kunna få fast omsorgskontakt. Även detta ska bli intressant att följa hur det löses lokalt. Vi från SPF Seniorerna kommer noga följa hur detta kommer att ske.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa