700 000 fastighetsägare är rättslösa gentemot kommuner

Insändare 10 juli 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Öppet brev till riksdagspartierna S, V, MP, C, KD, L och SD beträffande hållbara vattentjänster.
Varför förvägrar S, V, MP, C, KD, L och SD 700 000 fastighetsägare rätten att få en saklig prövning i mark- och miljödomstolen av kommuners beslut huruvida tvångsanslutning verkligen är motiverade utifrån miljöbehov?

Moderaterna begärde i riksdagen att kommunerna skulle påvisa och bevisa att behov föreligger för tvångsanslutning av fastighetsägare och att beslut ska kunna överklagas av fastighetsägare. Moderaternas krav röstades ner av er övriga riksdagspartier med konsekvensen att de 700 000 fastighetsägarna är helt rättslösa gentemot kommunerna. Detta trots att det i Sverige inom juridiken gäller principen att den som påstår något också ska bevisa sitt påstående.

Genom att förvägras den självklara rätten att kunna överklaga kommunens beslut och få sakfrågan prövad där kommunen måste styrka sina påståenden så består rättslösheten i det Sverige som ni folkvalda brukar kalla för en rättsstat. Vi fastighetsägare får nogsamt överväga inför kommande riksdagsval vilka som får våra röster, Moderaterna eller övriga partier utifrån vad ni beslutade kring hållbara vattentjänster.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa