Vargen största hotet mot expansiv landsbygd

Insändare 5 juni 2021 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på Hans Wrådhes insändare "Utmaningar för framtiden liv”den 20/5.

Tyvärr är det som att hälla vatten på en gås, när man vill få ett svar från en miljöpartist. Intrikata påståenden, bara viker undan med nya påfund!

Varken Urban Widholm, läsarna eller jag har fått några svar från ”ambassadören” Hans Wrådhe på våra tidigare frågeställningar om landsbygdens framtida utveckling med mera.

Du, Hans W, skriver bara om klyschan ”biologisk mångfald” om hur många arter som försvinner med skogs-och jordbruk, utan att vara med i verkligheten. Största hotet är istället inplanteringen av skadedjuret vargen. Den gör att människor som vill bedriva bland annat småskalig köttproduktion, tvingas överge det. Vilket får till följd att beteshagar och ängsmarker växer igen med slyskog och en mängd insekter och växter försvinner. Detta är absolut en utarmning av den biologiska myckenheten, till förfång för en artrikedom i den svenska naturen. Där bland annat fäbodkulturen kommer att försvinna, med den flera utrotningshotade lokala lantraser av olika tamdjur.

Det kan näppeligen ha undgått Dig Hans Wrådhe att läsa och höra talas om den stora mängd vargattacker som förekommer varenda vecka. Att totalt måna om vargen som ”en utrotningshotad art” är rena nyset. Det finns idag mellan 100-200.000 av detta skadedjur i världen. Har Du en aning om hur mycket älgkött som går till vargmat årligen? Nej, jag visste det! En väldigt stor mängd klimatsmart kött går årligen till vargmat. Kan Du Hans uppbringa en enda fördel med varg i Norden så var god och presentera den här!

Vem kommer att ta på sig ansvaret, när den andra människan blir vargens byte?

När ska ni, Du och MP inse att ”vargkrameriet” leder till en total utarmning av landsbygden? 

Läs mer!

Insändare: Tomma landsbygdslöften från SD

Tomma landsbygdslöften från SD

Insändare: Vi behöver ett samhälle fritt från våld

Vi behöver ett samhälle fritt från våld
Visa fler
Ämnen du kan följa