Fråga om parkeringshuset Pionen

Insändare 16 september 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Är det nya parkeringshuset i kvarteret Pionen endast avsett för hyresgästerna i det nya huset? Det finns ju aldrig några lediga parkeringsplatser där.  Den röda skylten "fullt" lyser oavsett vid vilken tidpunkt på dygnet man passerar.

Om parkeringshuset är avsett för besökande i centrum borde det väl någon gång på dygnet finnas en plats ledig för dessa och hur många parkeringsplatser finns i så fall tillgängliga som inte får användas av de boende? Det försvann ju ett femtiotal parkeringsplatser i och med byggnationen och det sades då att dessa skulle kompenseras med många platser i ett nytt parkeringshus.  Hur blev det med det?

Vilka regler gäller? Är det gratis så man kan stå där dygnet runt? I så fall fylls väl platserna snabbt av de boende? Jag undrar vad som gäller för husets hyresgäster kontra allmänheten. Hur många platser finns för respektive kategori?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa