Åtgärder för ett lägre barnafödande måste sjösättas nu

Insändare 7 september 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med jämna mellanrum kan man läsa inlägg från demografer, som oroar sig över de låga födelsetalen. De stör nämligen det idealiska utseendet för befolkningspyramiden. Om det föds för få barn, hur ska man då kunna ta hand om den åldrande befolkningen? Säger de oroligt.

En idealisk pyramid ska enligt demograferna vara bredast i basen, och smalna av uppåt på ett regelbundet sätt. Men oavsett hur mycket basens bredd överstiger befolkningstalet i åldersgruppen ovanför, så innebär det att befolkningen växer. Men befolkningen bör inte växa, den bör minska. Nej, den måste minska. Vi är redan för många människor på jorden.

Föreställningen att befolkningstillväxten inte utgör något verkligt hot mot jorden har odlats länge. På tok för länge. Enligt denna tes är människor inte bara konsumenter av resurser, de är också producenter av nyttigheter. Ja, det är sant, men det hjälper liksom inte. Antalet människor på jorden utgör ett hot mot vår överlevnad. Sanningen är att antalet människor på jorden måste minska, för att vi ska kunna hantera mänsklighetens negativa klimatpåverkan, risk för pandemier, utfiskning av haven, artutrotning, skogsskövling, bristande tillgång på mat och rent vatten, med mera, med mera.

När något ökar med ett visst procenttal år för år, får man det som kallas exponentiell tillväxt. Om befolkningen ökar med – säg – 2 % om året, så innebär det en fördubbling på 35 år. Dagens nästan åtta miljarder blir 16. Ytterligare 35 år senare är vi 32 miljarder, och sedan 64 miljarder ytterligare 35 år senare. Jamen, då får man väl sänka ökningstakten?! Det hjälper föga. Om tillväxten istället är 1 % per år, tar det 70 år innan befolkningen fördubblats. Och sen – ja, ni förstår. Man bara skjuter på problemet ett tag. 

Dubbelt så många människor förbrukar dubbelt så mycket resurser. Det kan justeras, dels genom ökad produktion, dels genom minskad konsumtion per capita. Men den tendensen kan inte matcha den exponentiella tillväxten. Då hade vi behövt några jordklot till. 

Så den enkla – men svårsmälta – sanningen är att vi måste bli färre. Demograferna måste sluta tjata om sina pyramider. Även de måste sluta drömma och istället tugga i sig sanningen. De, och vi, måste fokusera på att hitta lösningar som hanterar problemet med överbefolkning. Vi kan inte vänta! Åtgärder för att stimulera ett lägre barnafödande måste sjösättas. Nu!

Ämnen du kan följa