Till Minne

Ulla-Maj Lundhgren har lämnat oss i en ålder av 86 år. Närmast anhörig är sonen John.

Under 60- och 70-talet bodde Ulla-Maj i Stockholm där maken Gustaf drev ett åkeri. Gustaf själv körde lastbilarna och Ulla-Maj skötte det ekonomiska. Vid årsskiftet 1974-75 flyttade paret till Sköldinge och den nybyggda villan, Idavallen. Ett tidigare hus på samma plats brann på juldagen 1957. Där var Ulla-maj född och hon slutade sina dagar på samma plats. Under många år var hon dagmamma fram till mitten av 1980-talet då hon efter det arbetade inom hemtjänsten.

Efter sin pensionering var hon verksam inom kyrkans arbetskrets. Hon var också engagerad inom kyrkans syförening, där hon var ordförande.

På senare år var Ulla-Maj ständigt beredd att frivilligt rycka in där hjälp behövdes. Inom Svenska kyrkan var hon engagerad med kaffebryggning och annan service. Den tjänsten kunde hon exempelvis utföra för Vägkyrkan i Sköldinge och Sköldinge kyrkokör, ofta då tillsammans med vännen Gudrun Åhlin. Också inom församlingen var hon en hjälpreda. Familjekretsen i Valla är ett annat exempel. Även där ställde Ulla-Maj upp med service. I många år arbetade hon i Filadelfiakyrkans Ebenezer Second hand-butik i Valla, vid två tillfällen per vecka i många år.

Under åren 2001 till 2013 var hon styrelseledamot i Sköldinge-Valla-Lerbo hembygdsförening. Där skötte hon om lotterierna på medlemsmöten, såg till att det fanns vinster och naturligtvis kaffe.

Det är med stor sorg och saknad hon nu har lämnat oss, sina vänner.

Hans Bergh