Östra Vingåkers elektriska distributionsförening sammanträdde om utträdesbegäran

14 januari 2019 06:10

Utvidgning av Katrineholms bangård. I konseljen den 9 dennes framhöll statsrådet Schotte, att utvidgningen av bangården i Katrineholm med hänsyn till den alltjämt fortgående trafikökningen icke längre kan undanskjutas samt att de olägenheter som i första hand böra avhjälpas äro de trånga plattformsutrymmena samt godsmagasinets otillräcklighet. Genomförandet av förbättringen av dessa anläggningar har beräknats draga en kostnad av 245,000 kr.

En hök- och hönhistoria berättar S. L. T. från Viten i Västra Vingåker. Lantmannen Joh. Larsson där var häromdagen ute och matade sina pullor på ladugårdstomten, då en stor slaghök plötsligt kom nedsinglande på en av hönorna. Vår lantman högg med hast tag i ett av hökens vingben, och denne grep i sin tur med sina klor om ett par av handens fingrar, så att hr L. icke kunde få dem loss även sedan han lyckats få besten halshuggen på en närbelägen huggkubbe: han måste ropa på hjälp av en sin syster inifrån stugan. Som minnesmärke bär han alltjämt fula blåmärken och svullnader på fingrarna.

Östra Vingåkers elektriska distributionsförening hade i går extra sammanträde med anledning av att tre medlemmar begärt sitt utträde ur föreningen. Av fruktan för att flera skulle komma med samma begäran och föreningen på så sätt sönderfalla avslogs utträdesansökan trots att andelskostnaden blivit mindre genom dessa gårdars uteslutande.

Kuriren för 50 år sedan

Gångbron över järnvägen i Katrineholm skall genomgå en omfattande reparation under den närmaste tiden. Det är de bärande balkarna under träbron som har blivit "murkna" under årens lopp – de har hängt med sedan bron byggdes i början av 1900-talet.

Det årliga svenska paradskådespel som heter "Riksdagens högtidliga öppnande" genomfördes på måndagen med sedvanlig ceremoniell ståt och med samma huvudrollsinnehavare som TV-publiken vant sig vid att se, Excellenserna Erlander och Nilsson tog som vanligt plats på taburetter nedanför kung Gustaf Adolfs silvertron, prinsessorna Sibylla och Christina neg böljande från drottningläktaren till ackompanjemang av Charles Voss' marsch samt årets mest koncentrerade ordensklirr, från slotts- och ämbetsmän iförda "stor uniform, stor paraddräkt eller civil högtidsdräkt".

Säsongens första pimpeltävling i de här trakterna av landet arrangerades på söndagen på Yngaren vid Mariebergs gård i Björkvik. Arrangör var Björkviks Skytteförening, som för första gången slog an en tävling i pimpelfiske.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rosel Jern