Under 1960-talet var det sidan norr om järnvägen som rönte störst förändringar av Katrineholms stadsdelar. Bland annat fick källarmästare Lindens vackra villa på Storgatan 27 ge vika för modernare bebyggelse, då Norr City skulle uppföras. 

Västra delen av Norr lydde på den tiden under Eriksbergs fideikommiss och låg under lägenheten Stensätter, vars huvudbyggnad låg där Kullbergska huset nu ligger.

En bonde från Vegersberg i Floda, Anders Ersson, kom på 1880-talet till Katrineholm och köpte upp en del mark, som han sedan styckade av och sålde som tomter. Äldre kartor över Katrineholm har bara tomtnummer angivet och det som idag är Kyrkogatan 19 och 21, var tidigare tomt XXX (30) A och B. Det är oklart vilket år Kyrkogatan 19 byggdes, men det fanns i alla fall 1893, då huset köptes av skomakare K G Englund.

Artikelbild

| Fenixhörnan några år innan det revs i slutet av 1970-talet.

Tomt nummer 21 i hörnet Kyrkogatan-Bievägen sålde Anders Ersson 1887 till August Anders Fagelin vid SJ. Först 16 år senare lämnade han in och fick ritningar godkända av byggnadsnämnden och ett tegelhus började muras våren 1904. Troligtvis slutfördes arbetet först året därpå, eftersom man på den tiden ansåg att tegelhus skulle stå under vintern för att fukten skulle ”frysa ut” innan rummen inreddes.

En av de första hyresgästerna i Kyrkogatan 21 var J. Lindbergs konditori, vars bakelser och tårtor var välkända och av bästa kvalitet. Konfekten som såldes var till största delen hemmagjord och konditoriets inredning gick i sobert vita toner. Det andades klass över det hela och i serveringrummet fanns ett piano, vilket var ovanligt att finna i ett kafé på landsbygden. Lindbergs konditori övertogs 1910 av Anders Sultan som arbetade där som konditor sedan några år. Han blev kvar till 1917, då han flyttade sin verksamhet till Storgatan 33 i hörnet av Bryggaregatan.

På Kyrkogatan 21 fanns i hörnlokalen, vilket framgår av både fotot och teckningen en frisör ända in på 1970-talet, men många olika verksamheter hade dessförinnan huserat i lokalen. År 1905 öppnades en speceri- och matvaruaffär av Hildegard Dahlander, en rörelse som sedan övertogs av dottern Agnes och under 1930-talet flyttade till Bievägen 4. Senare flyttade Café Fenix in i lokalen och det var då huset fick sitt smeknamn ”Fenix-hörnan". Huset började rivas hösten 1979, sedan länge svårt ankommet av tidens tand.